Telefon: 603387081
  • 18 STY 16

  Testy oddechowe na nietolerancje laktozy, fruktozy i sorbitolu.

  Testy oddechowe

  Wodorowe Testy Oddechowe -WTO wykonujemy za pomocą aparatu LactoFAN2 , który jest urządzeniem do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu, dzięki czemu można wykryć nieprawidłowe trawienie i/lub złe wchłanianie węglowodanów, a także inne zaburzenia.

  Wodór (H2) jest wytwarzany w jelitach w wyniku działania bakterii na węglowodany w jelicie grubym lub cienkim. Tak powstały H2 przenika do krwiobiegu, a następnie do pęcherzyków płucnych, po czym może być wykryty w wydychanym powietrzu. Levitt przedstawił korelację między wodorem produkowanym w jelitach a wydalaniem wodoru w wydychanym powietrzu. W ten sposób dokładny pomiar wodoru wyrażony w ppm (parts per million – części na milion) w wydychanym powietrzu wskazuje nieprawidłowe trawienie i/lub złe wchłanianie węglowodanów czy też nieprawidłową fermentację wywołaną przerostem bakterii w jelicie cienkim.

  Wskazaniami do wykonania testu WTO są między innymi uporczywe wzdęcia, biegunki i bóle brzucha. Test wykrywa produkty fermentacji jelitowej związanej z zaburzeniami flory jelitowej, zaburzeniami trawienia i wchłaniania cukrów.

  Wodorowy Test Oddechowy ma zastosowanie w diagnostyce następujących schorzeń:
  – Złe wchłanianie laktozy
  – Nietolerancja laktozy
  – Złe wchłanianie i niedobór węglowodanów
  – Przerost bakteryjny
  – Złe wchłanianie sacharozy
  – Złe wchłanianie fruktozy
  – Złe wchłanianie sorbitolu
  – Laktulozowy przerost bakteryjny
  – Określenie czasu tranzytu przez jelito

  W czasie badania pobiera się próbki powietrza wydychanego przez pacjenta. W stosowanej w naszym gabinecie dokładniejszej procedurze wykonuje się 7 pobrań: na czczo przed podaniem oraz 15,30,45 60 ,90 i 120 minut po podaniu do wypicia roztworu laktozy lub fruktozy lub sorbitolu . Wodorowy test oddechowy jest badaniem nieinwazyjnym a pobranie próbki powietrza nie jest bolesne. W czasie testu pacjenci otrzymują roztwór określonego typu cukru, np. laktozy lub fruktozy (cukry występujące powszechnie jako składniki diety). Pacjenci z dużą nietolerancją cukrów mogą po ich podaniu odczuwać wzdęcia, ból brzucha lub oddawać luźne stolce.

  Pacjent musi być na czczo przez okres minimum 6 godzin przed badaniem (można pić czystą wodę, bez domieszki cukru ani żadnych dodatków smakowych). W czasie badania pacjent również nie może nic jeść.

  Prawidłowy wynik testu to początkowe wydalanie wodoru nie przekraczające 10 ppm i brak wzrostu stężenia powyżej 20 ppm w kolejnych pomiarach.

  Badania wykonywane będą od października 2016

Oferta

 • USG jamy brzusznej w tym watroby, trzustki i jelit.

  Badanie to umożliwia ocenę jakościowa i ilościowa organów w obrębie jamy brzusznej. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii można ocenić takie narządy jak wątroba, drogi żółciowe, trzustka, nerki, śledziona, węzły chłonne, aorta, pęcherz moczowy czy prostata. Oceniając w/w narządy ocenia się ich wielkość, strukturę, ukrwienie, wady rozwojowe jak również wykrywanie rożnego rodzaju zmian nowotworowych łagodnych jak i złośliwych.

 • USG naczyń brzusznych

  Wykorzystując zdobyta wiedzę i technologie w postaci nowoczesnego aparatu USG jesteśmy w stanie ocenić przepływ krwi w naczyniach i wykryć powstające zatory, zwężenia czy rozwarstwienia dużych naczyń. W gabinecie swoim proponuje ocenę naczyń brzusznych takich jak : Aorta, Arteria mesenterica supp, Truncus coeliacus czy tętnice nerkowe. Dzięki temu można rozpoznać takie choroby jak tętniak aorty, zwężenia ujść

 • USG tarczycy

  badanie ultrasonograficzne tarczycy określające wielkość płatów, występowanie guzków i ich charakter oraz ocena ukrwienia tarczycy przydatna w podejrzeniu zapalenia tarczycy.